اخبار و مقالات زنبیل فروش کاهش درآمدهای گوگل در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ طی ۱۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده است

کاهش درآمدهای گوگل در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ طی ۱۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده است

اخبار و مقالات زنبیل فروش رئیس گوگل خواستار برابری نژادی در امریکا شد

رئیس گوگل خواستار برابری نژادی در امریکا شد